Tượng Gốm Sứ

Tượng Thiềm Thừ phong thủy gốm sứ cao cấp – TGS06

Thiềm Thừ có – Men xanh ngọc – cao 17cm Cao 17cm Rộng: 22

Tượng Cóc thần tài phong thủy gốm sứ cao cấp – TGS05

Tượng Cóc Thần tài Sản phẩm men rạn cổ Cao : 25cm Rộng : 33cm

Tượng Tì Hưu phong thủy gốm sứ cao cấp – TGS04

Tượng tì hưu, giá:  900K/ đôi Men rạn cổ Cao: 27cm Rộng: 25cm

Tượng Long Quy phong thủy gốm sứ cao cấp – TGS01

Tượng Long Quy Mẹn rạn da Cao 33cm x rộng 35cm X Dài 55cm Long quy tức là đầu rồng

Tượng Nghê cõng chữ Thọ phong thủy gốm sứ cao cấp – TGS02

Kích thước: 30 cm X 28 cm X 35cm Sản phẩm Nghê cõng chữ Thọ là loại sản phẩm đặc

Tượng Cóc thần tài phong thủy gốm sứ cao cấp – TGS03

Tượng Cóc Thần tài Sản phẩm men rạn cổ Cao : 17cm Rộng : 19cm Dài: 23cm

Tượng Dê sứ Tài Lộc phong thủy gốm sứ cao cấp – TGS07