Tượng Phật

Tượng Phật Di Lặc phong thủy bằng bột đá xanh lớn FH236G

6,948,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lặc bột đá màu, tựa lưng có đèn led (tại

Tượng Phật di lạc phong thủy bằng bột đá xanh FH243G

3,457,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc phước lộc như ý, bột đá màu (tại

Tượng Quan Âm bế đồng tử bằng bột đá mạ vàng phong thủy FH255G

3,816,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích

Tượng Phật Di Lạc phong thủy bằng bột đá mạ vàng đế thủy tinh FY118

766,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích

Tượng Phật di lặc phong thủy bằng bột đá mạ vàng lớn FH235G

6,948,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lặc vàng lớn có đèn led, bột đá mạ vàng

Tượng Phật Quan Âm phong thủy bằng bột đá mạ vàng bình an FH261G

1,042,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm bình an, hợp kim mạ vàng non (tại Việt

Tượng Phật di lạc phong thủy bằng bột đá mạ vàng như ý FH245G

3,457,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di lạc ngồi trên như ý, bột đá mạ vàng (tại