Tượng Bột Đá Phong Thủy

Tượng Long quy bằng bột đá xanh phong thủy chiêu tài FH441G

3,341,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) lớn bột đá màu màu (tại Việt

Tượng dê kéo bắp cải phong thủy bằng bột đá màu FH087G

2,540,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Dê đỏ kéo bắp cải trên đế gỗ, bột đá màu (tại

Tượng Rồng phong thủy bằng bột đá xanh thăng tiến FE128

1,524,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng xanh bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài

Tượng Rồng xanh phong thủy bằng bột đá đế thủy tinh FE137

1,015,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Rồng bột đá màu (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x

Tượng Long quy bằng bột đá vàng phong thủy FE279

711,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Long quy (rùa đầu rồng) bột đá mạ vàng non (tại Việt

Tượng Tỳ hưu phong thủy bằng bột đá xanh đế gỗ FH121G

4,860,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng Tỳ hưu xanh đứng trên đế gỗ, bột đá màu (tại

Tượng Phật Di Lặc phong thủy bằng bột đá xanh lớn FH236G

6,948,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lặc bột đá màu, tựa lưng có đèn led (tại

Tượng Phật di lạc phong thủy bằng bột đá xanh FH243G

3,457,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật di lạc phước lộc như ý, bột đá màu (tại

Tượng Thiềm thừ trên hồ lô phong thủy bằng bột đá đỏ FH169G

3,805,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện : Tượng Thiềm thừ đứng bên hồ lô bằng bột đá màu

Tượng Quan Âm bế đồng tử bằng bột đá mạ vàng phong thủy FH255G

3,816,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích

Tượng Phật Di Lạc phong thủy bằng bột đá mạ vàng đế thủy tinh FY118

766,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc bột đá mạ vàng (tại Việt Nam). + Kích

Tượng Phật di lặc phong thủy bằng bột đá mạ vàng lớn FH235G

6,948,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lặc vàng lớn có đèn led, bột đá mạ vàng