Lộc Bình Gốm Sứ

Lục bình vẽ cá chép hoa sen gốm sứ cao cấp – LBGS06

hoa sen

Lục bình ban thờ với đặc trưng kích thước nhỏ, thích hợp đặt trên ban thờ, kệ thờ, thường dùng

Lọ lục bình tứ cảnh tràm cổ gốm sứ cao cấp – LBGS07

lo-luc-binh1

Lọ lục bình Bát Tràng, Lục bình tứ cảnh bốn mùa, với men tràm cổ họa tiết bốn mùa xuân

Lọ lộc bình vẽ tùng chim gốm sứ cao cấp – LBGS03

tung chim

   H:40cm, 50 cm

Lục bình vẽ chim hoa đào gốm sứ cao cấp – LBGS04

dao

Lục bình ban thờ vẽ chim và hoa đào với đặc trưng kích thước nhỏ, thích hợp đặt trên ban

Lục bình ban thờ vẽ tùng hươu gốm sứ cao cấp – LBGS05

tung huou

Lục bình ban thờ vẽ tùng hươu  với đặc trưng kích thước nhỏ, thích hợp đặt trên ban thờ, kệ

Lọ lộc bình vẽ sen gốm sứ cao cấp – LBGS01

sen

Kích thước 50cm, 62cm

Lọ lộc bình vẽ chim hoa gốm sứ cao cấp – LBGS02

chim

H: 50 cm