Đồ Gốm Sứ Thờ Cúng

Bát hương đắp nổi rồng gốm sứ cao cấp – DTC08

bat-huong-gom-bat-trang

Bát hương – Bát nhang gốm sứ Bát Tràng được sản xuất bằng công nghệ lò lung tiên tiến với

Đĩa Mâm bồng gốm sứ cao cấp – DTC07

dia-bay-man-bong

Đĩa sứ Mân bồng Bát tràng  được sản xuất bằng loại đất sét trắng cao cấp nhất tạo lên xương

Đèn thờ gốm sứ cao cấp có bọc đồng – DTC03

den-tho-boc-dong-gom-bat-trang

Đèn thờ bọc đồng men trắng vẽ lamKích thước H: 15cm

Nậm rượu thờ gốm sứ cao cấp – DTC06

nam ruou tho

Nậm rượu thờ xanh lam –  (Đủ loại kích thước)  nậm dáng bình cam lộ, thân nậm vẽ Rồng bay

Bộ ấm chén thờ cúng gốm sứ cao cấp – DTC04

am chen tho cung

Bộ ấm chén thờ 5 chén; đĩa và ấm vẽ Rồng Phượng bay; chén vẽ lam, họa tiết mây bay;

Chóe đựng nước thờ gốm sứ cao cấp – DTC05

choe dung nuoc tho

Chóe đựng nước thờ Bát Tràng –  với kích thước lớn đòi hỏi phải có kỹ thuật  tay nghề cao,

Bộ đỉnh hạc thờ gốm sứ cao cấp – DTC01

bo dinh hac tho gom su

Bát hương thờ gốm sứ cao cấp – DTC02

bat-huong-tho-bat-trang

Bát hương – Bát nhang gốm sứ Bát Tràng được sản xuất bằng công nghệ lò gas tiên tiến với