Bộ ấm chén thờ cúng gốm sứ cao cấp – DTC04

Bộ ấm chén thờ 5 chén; đĩa và ấm vẽ Rồng Phượng bay; chén vẽ lam, họa tiết mây bay; men sứ chàm xanh; được sản xuất theo kỹ thuật cổ truyền dân tộc kết hợp với kỹ thuật hiện đại cho chất lượng men bóng đẹp.

 

am chen tho cung

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>